Fundusze EOG

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

Sucha Beskidzka posiada duży potencjał do rozwoju gospodarczego i wzmocnienia swojego oddziaływania jako miejsca koncentracji działalności gospodarczej w powiecie i regionie. Sucha Beskidzka odgrywa rolę centrum administracyjnego, gospodarczego i handlowego dla regionu babiogórskiego. Swoją siedzibę ma tutaj wiele urzędów i instytucji obsługujących rejon m.in.: Starostwo Powiatowe, Powiatowa Komenda Policji, Powiatowa Komenda Straży Pożarnej, Szpital Rejonowy, Sąd Rejonowy, Powiatowe Biuro Pracy, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Banki: Bank PKO BP S.A., Bank PKO S.A., Bank... czytaj dalej
Inauguracja nowego roku szkolnego w suskiej „Dwójce” miała wyjątkowy i historyczny wymiar. W obecności Pani Poseł, Marszałka Województwa Małopolskiego, przedstawicieli samorządu, rodziców, nauczycieli i uczniów oraz licznie przybyłych gości nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi i otwarcie nowej sali gimnastycznej.Budowa sali przy Szkole Podstawowej nr 2 rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku i trwała blisko dziesięć miesięcy. Choć początkowo nowatorska koncepcja burmistrza Stanisława Lichosyta, dotycząca lokalizacji obiektu ponad potokiem Zasypniczanka wydawała się nader śmiała, a... więcej