Fundusze EOG

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

Sektor produkcji zielonej energii zalicza się zazwyczaj do gospodarki niskoemisyjnej, a ta z kolei jest jednym z ważniejszych składników tzw. zielonej gospodarki, czyli modelu rozwoju społeczno-gospodarczego, w którym szczególną uwagę zwraca się na kwestie ochrony środowiska, a globalnie na kwestie związane z ochroną klimatu. W tym kontekście produkcja i wykorzystanie zielonej energii stały się kluczowymi, wspieranymi przez rządy, samorządy i promowanymi przez wiele grup społecznych, konsumenckich i środowisk gospodarczych – elementami realizacji celów środowiskowych, społecznych i... czytaj dalej
Inauguracja nowego roku szkolnego w suskiej „Dwójce” miała wyjątkowy i historyczny wymiar. W obecności Pani Poseł, Marszałka Województwa Małopolskiego, przedstawicieli samorządu, rodziców, nauczycieli i uczniów oraz licznie przybyłych gości nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi i otwarcie nowej sali gimnastycznej.Budowa sali przy Szkole Podstawowej nr 2 rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku i trwała blisko dziesięć miesięcy. Choć początkowo nowatorska koncepcja burmistrza Stanisława Lichosyta, dotycząca lokalizacji obiektu ponad potokiem Zasypniczanka wydawała się nader śmiała, a... więcej