Fundusze EOG

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

Jednym z priorytetów polityki gospodarczej suskiego samorządu jest ochrona środowiska. Sucha Beskidzka położona jest w samym sercu Beskidów w malowniczej kotlinie Skawy i jej dopływu Stryszawski. Jest podgórskiego miasteczka o bardzo dużym potencjale kulturowym i krajobrazowym. Zachowanie tych naturalnych wartości, które są jedynym w swoim rodzaju darem natury,  jest  niezwykle ważnym czynnikiem, mającym istotny wpływ rozwój miejscowości.  Realizacja inwestycji ekologicznych, mimo iż wymaga ogromnych środków finansowych, jest naturalną konsekwencją przyjętego  przez suski... czytaj dalej
Inauguracja nowego roku szkolnego w suskiej „Dwójce” miała wyjątkowy i historyczny wymiar. W obecności Pani Poseł, Marszałka Województwa Małopolskiego, przedstawicieli samorządu, rodziców, nauczycieli i uczniów oraz licznie przybyłych gości nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi i otwarcie nowej sali gimnastycznej.Budowa sali przy Szkole Podstawowej nr 2 rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku i trwała blisko dziesięć miesięcy. Choć początkowo nowatorska koncepcja burmistrza Stanisława Lichosyta, dotycząca lokalizacji obiektu ponad potokiem Zasypniczanka wydawała się nader śmiała, a... więcej