Druga konferencja informacyjna - zaproszenie

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zaprasza na KONFERENCJĘ INFORMACYJNĄ dotyczącą projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka. 

Miejsce spotkania:     Sala Rycerska Zamku Suskiego ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka
Data spotkania:          16 czerwca 2015 roku

PROGRAM KONFERENCJI:

10:30         Przywitanie gości. Wprowadzenie podczas którego zostaną przedstawione informacje dotyczące realizowanego projektu (założenia, cele, działania, finansowanie, wpływ na środowisko naturalne) oraz aktualne informacje o realizacji inwestycji. Osoba prowadząca: Andrzej Strączek – inspektor Integracja, Środki Pomocowe Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej.

11:00         Możliwości wsparcia inwestycji proekologicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Osoba prowadząca: Arkadiusz Szymczyk – Inspektor Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

13:30         Przerwa kawowa.

14:00         Dyskusja z udziałem uczestników konferencji.

14:30         Zakończenie konferencji.

Załączniki: