Konferencja informacyjna - podsumowanie

Inauguracja nowego roku szkolnego w suskiej „Dwójce” miała wyjątkowy i historyczny wymiar. W obecności Pani Poseł, Marszałka Województwa Małopolskiego, przedstawicieli samorządu, rodziców, nauczycieli i uczniów oraz licznie przybyłych gości nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi i otwarcie nowej sali gimnastycznej.

Budowa sali przy Szkole Podstawowej nr 2 rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku i trwała blisko dziesięć miesięcy. Choć początkowo nowatorska koncepcja burmistrza Stanisława Lichosyta, dotycząca lokalizacji obiektu ponad potokiem Zasypniczanka wydawała się nader śmiała, a wręcz niemożliwa do zrealizowania, dzięki dużemu zaangażowaniu burmistrza, wsparciu ze strony Rady Miejskiej oraz dobrej współpracy pomiędzy samorządem Suchej Beskidzkiej i innymi organami administracji publicznej, udało się przezwyciężyć wszystkie trudności związane z nietypowym charakterem inwestycji i uzyskać wymagane pozwolenia.

 

  
 
Ograniczenia wynikające z braku wolnego terenu wokół budynku szkoły oraz bliskiego sąsiedztwa potoku przez lata wstrzymywały decyzję o budowie sali gimnastycznej. Dzięki nowemu spojrzeniu, realne przeszkody stały się atutami dla realizacji nieszablonowego  projektu, który stał się źródłem nowych wartości estetycznych. Sala gimnastyczna wsparta na kilkunastu filarach i przerzucona niczym most nad potokiem Zasypniczanka, jest prawdopodobnie jedynym takim obiektem w Polsce i ciekawym rozwiązaniem architektonicznym, które wraz z odnowioną elewacją Szkoły Podstawowej nr 2 jest ozdobą i wizytówką tej części miasta. Obiekt sportowy ma powierzchnię 288 metrów kwadratowych i został wyposażony w nowoczesne urządzenia do gier zespołowych oraz sprzęt do ćwiczeń. Szkolne pomieszczenie, w którym dotychczas odbywały się lekcje wychowania fizycznego zostało zmodernizowane i zaadaptowane na potrzeby zaplecza nowej sali gimnastycznej. Obecnie znajduje się tam podręczny magazyn na sprzęt sportowy, szatnie dla uczniów uczestniczących w zajęciach WF oraz sanitariaty z kabinami prysznicowymi.
 
 
 
Równolegle z budową sali gimnastycznej trwała modernizacja głównego budynku szkoły, który w ciągu dwóch ostatnich lat diametralnie zmienił swoje oblicze. Wykonana została kompleksowa termomodernizacja obiektu wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz wymianą pokrycia dachowego. Nowa elewacja nadała szkole nowoczesny wygląd i powiązała wizualnie bryłę budynku z salą gimnastyczną. Duże zmiany nastąpiły również we wnętrzach obiektu. Pomieszczenia po kuchni i składzie opału w przyziemiu, oraz mieszkalne na parterze umożliwiły wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni na potrzeby placówki, które po wyremontowaniu zostały oddane na użytek biblioteki, nowej szatni i szkolnej administracji. Od strony północnej wykonane zostało nowe, bezpieczne wejście do szkoły, a dotychczasowa szatnia stanowi obecnie przestronny korytarz. W obiekcie szkoły zamontowano dwie platformy, przy wejściu głównym od ul. Zasypnica oraz w korytarzu prowadzącym na salę gimnastyczną, które umożliwią dostęp do obiektów osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych. Pozytywne przemiany nastąpiły także w bezpośrednim otoczeniu budynku. Z przyszkolnego placu zniknął nadszarpnięty zębem czasu, dawny budynek gospodarczy, w którym kiedyś mieściły się nawet sale lekcyjne , a ostatnio biblioteka. Odsłoniono w ten sposób południową elewację szkolnego kompleksu, a padające nań promienie słoneczne, dodatkowo podnoszą estetykę terenu wokół szkoły. Ogólne nakłady na prace remontowe i modernizacyjne w ciągu ostatniego roku wyniosły ponad 2,5 mln złotych, przy czym koszt budowy samej sali gimnastycznej to 1,7 mln złotych, na którą za pośrednictwem Marszałka Województwa Małopolskiego gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 377 tys. z programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej, natomista prace termomodernizacyjne, wymiana instalacji co, cw, wymiana źódła ciepła oraz modernizacja oświetlenia w budynku szkoły były współfinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w wysokości 380 tyś zł.
 
 
 
 
1 września w czasie inauguracji nowego roku szkolnego, symbolicznego przecięcia wstęgi i przekazania obiektu sportowego władzom i uczniom szkoły  dokonał komitet honorowy w osobach Burmistrza Stanisława Lichosyta, posłanki Joanny Bobowskiej, Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, Przewodniczącego Rady Miejskiej Suchej Beskidzkiej Bogusława Ćwiękały oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Małgorzaty Peć. Nie zabrakło również przedstawicieli rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego. W uroczystej ceremonii otwarcia sali gimnastycznej uczestniczyli ponadto radny wojewódzki Marek Haber, Krzysztof Masiuk członek rady nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele różnych instytucji działających na terenie miasta, radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu oraz wójtowie sąsiednich gmin. W czasie przemówienia otwierającego uroczystość burmistrz Suchej Beskidzkiej podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w szczególności Dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za wyrażenie zgody na lokalizację obiektu, projektantom, wykonawcom i Radzie Miejskiej Suchej Beskidzkiej. Życzył także uczniom i nauczycielom wielu sukcesów w nauce i pracy dydaktycznej w nadchodzącym roku szkolnym, którym powinny sprzyjać stworzone, lepsze warunki.
 
 
 
Z okazji uroczystości przekazania nowej sali gimnastycznej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 przygotowali, krótkie przedstawienie, nawiązujące do tematyki wydarzenia i promujące aktywność fizyczną. Zabawne skecze i pokazy wprowadziły zebranych w swobodny nastrój. Na zakończenie absolwent suskiej „Dwójki” oraz były nauczyciel historii Krzysztof Masiuk zajął miejsce goalkeepera, a w roli egzekutorów rzutów karnych wystąpili Marek Sowa, burmistrz Stanisław Lichosyt oraz proboszcz Andrzej Klimara. Tegorocznej inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 towarzyszyło wiele emocji. Na twarzach dzieci malowały się uśmiechy i radość. Dawni absolwenci natomiast ze wzruszeniem wspominali szkolne czasy, podziwiając odmienione wnętrze swej pierwszej szkoły, oraz salę gimnastyczną, o której przez lata marzyli.  (GW)