Pierwsza konferencja informacyjna - podsumowanie

W dniu 26 września 2014 roku w sali Rycerskiej Zamku Suskiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wdrażanego w Gminie Sucha Beskidzka projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka".

W pierwszej części spotkania zaprezentowano szczegółowe informacje o przedsięwzięciu tj. o celach zadania, zakresie wdrażanych prac, finansowaniu i harmonogramie realizacji.

W drugiej części spotkania przeprowadzono dwa seminaria w tematach:

  1. Innowacyjne technologie, a energetyka rozproszona. Omówiono wpływ nowych technologii energetycznych na środowisko naturalne i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Seminarium poprowadził Artur Pawelec – członek rady programowej Kielecko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego.
  2. Instalacje fotowoltaiczne - korzyści płynące z wykorzystania energii słonecznej. Przykłady instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Redukcja emisji CO2, niskie koszty eksploatacji, korzyści finansowe, decentralizacja, równowaga elektroenergetyczna, pełne wykorzystanie dostępnej energii. Wykład poprowadził Tomasz Wlazło – Inżynier Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, menadżer projektów fotowoltaicznych.

Poniżej prezentujemy materiał i fotografie z konferencji.