Pierwsza konferencja informacyjna - zaproszenie

 
Miejsce spotkania:     Sala Rycerska Zamku Suskiego, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka
 
Data spotkania:          26 września 2014 roku
 
 
PROGRAM KONFERENCJI:
 
10:30         Przywitanie gości. Wprowadzenie podczas którego zostaną przedstawione informacje dotyczące realizowanego projektu (założenia, cele, działania, finansowanie, wpływ na środowisko naturalne) oraz aktualne informacje o stanie środowiska naturalnego na obszarze oddziaływania projektu ich wpływ na człowieka i otoczenie.
 
10:50         Innowacyjne technologie, a energetyka rozproszona. Omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko naturalne i na bezpieczeństwo energetyczne gminy.
 
11:30         Instalacje fotowoltaiczne - korzyści płynące z wykorzystania energii słonecznej.  Przykłady instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Redukcja emisji CO2,niskie koszty eksploatacji, korzyści finansowe, decentralizacja, równowaga elektroenergetyczna, pełne wykorzystanie dostępnej energii.
 
12:00         Przerwa kawowa.
 
12:15         Dyskusja z udziałem uczestników konferencji.
 
12:45         Zakończenie konferencji.
 
 
Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu finansowym
 
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 – „Oszczędzanie i promowanie odnawialnych źródeł energii”.