Aktualności

Przetarg: termomodernizacja budynków (część II)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – termomodernizacja budynków (część II)

Artykuł zawiera:
- Ogłoszenie o zamówieniu.
- Zmiany SIWZ
- Rozstrzygnięcie przetargu

Co chronimy

Analiza obszarów chronionych zlokalizowanych na obszarze oddziaływania projektu. OBSZAR PARKU KRAJOBRAZOWEGO „BESKIDU MAŁEGO" Obszar Parku Krajobrazowego „Beskidu Małego" i jego otuliny charakteryzuje się gęstą siecią rzeczną i dużą ilością źródeł. Położony jest w dorzeczu rzeki Wisły i zlewisku Morza Bałtyckiego. Sieć rzeczną tworzą główne rzeki: Biała, Soła i Skawa płynące z południa na północ, wraz z prostopadle do nich płynącymi potokami górskimi. Wyjątek stanowi Wieprzówka, której przebieg jest południkowy. Na odcinku Soły, między Żywcem i Kętami, powstał system zbiorników zaporowych, tzw. Kaskada Soły...

Pierwsza konferencja informacyjna - podsumowanie

W dniu 26 września 2014 roku w sali Rycerskiej Zamku Suskiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wdrażanego w Gminie Sucha Beskidzka projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka".

W pierwszej części spotkania zaprezentowano szczegółowe informacje o przedsięwzięciu tj. o celach zadania, zakresie wdrażanych prac, finansowaniu i harmonogramie realizacji.

Przetarg drugi: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.

Artykuł zawiera:
- Ogłoszenie o zamówieniu.
- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przetarg: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.

Artykuł zawiera:
- Ogłoszenie o zamówieniu.
- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania