Aktualności

Przetarg: termomodernizacja budynku, modernizacją wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej - Szkoła Podstawowa Nr 2

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – Szkoła Podstawowa Nr 2” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z ociepleniem przegród (ścian zewnętrznych, fundamentowych, stropu) budynku, modernizacją wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej.

Artykuł zawiera:
- ogłoszenie o zamówieniu,
- zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.

Pierwsza konferencja informacyjna - zaproszenie

Zaproszenie na pierwszą konferencję informacyjną dotyczącą realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka”

Informacja o wniosku aplikacyjnym

Złożony przez Burmistrza Miasta  w sierpniu ubiegłego roku  wniosek. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka”, przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Przetarg: modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach oświatowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach oświatowych.

Artykuł zawiera informację o:
- ogłoszenie o zamówieniu publicznym,
- zmiany w treści zamówienia, SIWZ,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg: Termomodernizacja, instalacje c.o. i c.w.u. - Szkoła Podstawowa Nr 2

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – Szkoła Podstawowa nr 2” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją następujących zadań (części zamówienia):
- część I – pn. „Termomodernizacja” – obejmuje w szczególności: ocieplenie przegród (ścian zewnętrznych, fundamentowych, stropu) budynku, wymianę parapetów zewnętrznych, wymianę zadaszenia nad wejściem głównym, wykonanie izolacji poziomej w części pomieszczeń przyziemia, wymianę okien drewnianych na okna PCV (ok. 40,5 m2), wymianą rynien i rur spustowych,
- część II – pn. „Instalacje c.o. i c.w.u.” – obejmuje w szczególności: modernizację wewnętrznych instalacji c.o. (w tym wymianę ok. 60 grzejników) i c.w.u., przebudowę i adaptację pomieszczeń kotłowni, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz kompletnej kotłowni na paliwo gazowe.

Artykuł zawiera informację o:
- ogłoszenie o zamówieniu publicznym,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.