Aktualności

Przetarg: modernizacją wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. - Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum oraz Filia Szkoły Podstawowej Nr 2

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka – Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum oraz Filia Szkoły Podstawowej Nr 2” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach ww. szkół.

Artykuł zawiera informację o:
- ogłoszenie o zamówieniu publicznym,
- wyjaśnienia,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.