Modernizacją wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej - Szkoła Podstawowa Nr 2

Zakończone zostały prace w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 związane z modernizacją systemu ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Zakres robót obejmował kompleksową wymianę instalacji C.O wraz z grzejnikami oraz wykonanie ekologicznej kotłowni gazowej. Całkowity koszt przeprowadzenia robót wraz z termomodernizacją budynku wyniósł 640.394,11 zł brutto, z czego 314.782,86zł pochodziło z dofinansowania pozyskanego przez gminę z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.