Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2

W lipcu 2015 roku  zostały zakończone prace budowlane związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 2