Odnawialne źródła energii, naszą szansą

Jednym z priorytetów polityki gospodarczej suskiego samorządu jest ochrona środowiska. Sucha Beskidzka położona jest w samym sercu Beskidów w malowniczej kotlinie Skawy i jej dopływu Stryszawski. Jest podgórskiego miasteczka o bardzo dużym potencjale kulturowym i krajobrazowym. Zachowanie tych naturalnych wartości, które są jedynym w swoim rodzaju darem natury,  jest  niezwykle ważnym czynnikiem, mającym istotny wpływ rozwój miejscowości.  

Realizacja inwestycji ekologicznych, mimo iż wymaga ogromnych środków finansowych, jest naturalną konsekwencją przyjętego  przez suski samorząd kierunku rozwoju Suchej w zakresie turystyki. Czyste środowisko w tej dziedzinie ma bowiem kluczowe znaczenie, a realizowane w naszym mieście inwestycje przynoszą wymierne korzyści nie tylko Suchej, ale także okolicznym miejscowościom. Na terenie Powiatu Suskiego wprowadzono następujące obszary NATURA 2000:

Babia Góra – PLH120001 i PLB120011,
Beskid Mały – PLH240023,
Na Policy – PLH120012,
Pasmo Policy- PLB 120006.

Najbliżej Gminy Sucha Beskidzka znajduje się obszar:

Beskid Mały – PLH240023 (1 km od granicy z Gminą),
Pasmo Policy- PLB 120006 (11.5 km),
Babia Góra – PLH120001 (15 km)

oraz inne obszary chroniona jak:

Park Krajobrazowy Beskidu Małego (8 km),
Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu (12 km) i inne.