Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka

Sektor produkcji zielonej energii zalicza się zazwyczaj do gospodarki niskoemisyjnej, a ta z kolei jest jednym z ważniejszych składników tzw. zielonej gospodarki, czyli modelu rozwoju społeczno-gospodarczego, w którym szczególną uwagę zwraca się na kwestie ochrony środowiska, a globalnie na kwestie związane z ochroną klimatu. W tym kontekście produkcja i wykorzystanie zielonej energii stały się kluczowymi, wspieranymi przez rządy, samorządy i promowanymi przez wiele grup społecznych, konsumenckich i środowisk gospodarczych – elementami realizacji celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Jednym z czystych odnawialnych źródeł energii jest promieniowanie słoneczne.

Władze Gminy Sucha Beskidzka zdają sobie sprawę z konieczności dbania o środowisko naturalne. Przejawem tej troski są podejmowane działania, których celem jest ochrona środowiska naturalnego przez m.in. zmniejszenie niskiej emisji, zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw konwencjonalnych podczas produkcji CWU oraz podnoszenie efektywności energetycznej w obiektach publicznych (minimalizowanie zużycia energii). Analizowany projekt jest jednym z przykładów tej działalności.