Opis stanu przed realizacją

Miejski Przedszkole Samorządowe w Suchej Beskidzkiej

      Lokalizacja: Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza nr 65, dz. nr 9788/3

     Aktualnie ciepła woda przygotowywana jest dla potrzeb higieniczno-sanitarnych i dla prowadzonej w przedszkolu kuchni w podgrzewaczu Refleks S500 z kotła gazowego. Zapas wody w skali doby najczęściej wystarcza ale są sytuacje, że wody brakuje. Podgrzewacz nie posiada termo mieszacza i jest prowadzony na stałej temperaturze 550C. Instalacja kotłowni wraz z instalacją ciepłej wody została wykonana około 14 lat temu. Stan techniczny urządzeń i instalacji rurowej jest zadawalający. Instalacja jest szczelna, objęta systematycznym nadzorem technicznym, a jej parametry techniczne na dzień dzisiejszy są poprawne. Projektowane zmiany nie powodują zwiększenia rozbiorów wody a wręcz przeciwnie, będą sugerowane przedsięwzięcia zmierzające do zmniejszenia zużycia wody poprzez jej oszczędzanie na drodze drobnych zabiegów technicznych, związanych z samym pobieraniem wody. Wprowadzane zmiany sprowadzają się do postawienia na dachu budynku kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych i połączenie tej instalacji z instalacją w kotłowni –zarówno pod względem hydraulicznym jak i elektrycznym. A to oznacza tylko włączenie się punktowe do istniejących rurociągów i postawienie w kotłowni zbiornika na ciepłą wodę. Istniejąca instalacja wodociągowa nadaje się bez żadnych zastrzeżeń do planowanej budowy instalacji solarnej.

Stacja Uzdatniania Wody w Suchej Beskidzkiej

  Lokalizacja: Sucha Beskidzka, ul. Role 133, dz. nr 3564/1, 3568/8

 Opracowanie dotyczy budynku który został wybudowany w latach 71-72. Budynek składa się z dwóch części oddzielonych od siebie. Położony jest w terenie oznaczonym w MPZP jako WZ - tereny za-opatrzenia w wodę.

Część socjalna (niższa), o dwóch kondygnacjach posiada konstrukcję żelbetową, słupowo-rzędową. Ławy betonowe, stopy żelbetowe, słupy konstrukcyjne i wieńce-żelbetowe. Mury fundamentowe za-głębione w ziemi - z cegły pełnej na zaprawie cementowej. Mury konstrukcyjne i filarki międzyokien-ne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Mury niekonstrukcyjne z bloczków gazobetonowych. Ścianki działowe z cegły dziurawki na zaprawie cementowej. Stropy prefabrykowa-ne, ogniotrwałe typu DZ-3. Stropodach oparty na stropie DZ-3 z ociepleniem. Komin wolnostojący, izolowany od ścian i stropów o wysokości +12m z nadstawką z rury stalowej o wysokości 1,5m.

Część produkcyjna to hala pomp i filtrów. Konstrukcję nośną stanowi rama żelbetowa. Ryglem ramy są dźwigary strunobetonowe osadzone w głowicach słupów żelbetowych, wylewanych na mokro. Wy-pełnienie ramy – częściowo cegłą pełna, częściowo bloczkami PGS. Ławy fundamentowe betonowe, stopy fundamentowe żelbetowe. Słupy konstrukcyjne i wieńce – żelbetowe. Mury konstrukcyjne i filarki międzyokienne z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Wypełnienie konstrukcji – z bloków PGS. Stropodach: płyty żebrowe 587x149x30 oparte na szczytowych murach i dźwigarach strunobetonowych. Pochylenie połaci dachowej 10%. Stropodach jest ocieplany. Pokrycia dachowe – papa asfaltowa 2x na lepiku. Drzwi i okna – stalowe, dwuszybowe. Drzwi stalowe ocieplane płytą pilśniową. Budynek posiada instalację centralnego ogrzewania pompową, o parametrach 95/70 zabezpieczoną otwartym naczyniem wzbiorczym. Kotłownia węglowa aktualnie posiadała dwa kotły, jeden żeliwny (rezerwa) KZ-5 10-cio członowy o mocy 130kW, natomiast drugi stalowy bez marki (wyrób rzemieślniczy) opalany węglem kamiennym. Obok kotłowni znajduje się wydzielona pompownia, skład opału i żużlownia.

Powierzchnia zabudowy – 539,78 m²

Powierzchnia użytkowa – 686,74 m2

Kubatura – 3 713,00 m3

Liczba kondygnacji – 2 nadziemne.

Wysokość budynku – 9,16m /do stropu nad ostatnią kondygnacją/ - budynek niski.

Budynek jest generalnie nie podpiwniczony, w części technologicznej posiada zagłębienie zwane wanną gdzie przebiegają wszystkie połączenia rurowe. Wanna nie jest oddzielona od parteru stropem. Budynek w obu częściach pokryty jest stropodachem.