Przedmiot projektu

Przedmiot projektu to bezpośredni, materialny efekt realizacji poszczególnych działań, wchodzących w jego zakres. Dla przedmiotowego projektu produktami składającymi się na całość zadania, będą poniższe produkty:

  Budynek Szkoły Podstawowej nr 1  i Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej
a Ocieplenie przegród budynku - ściany przylegające do gruntu
b Ocieplenie przegród budynku - ściany zewnętrzne przyziemia
a Ocieplenie przegród budynku - stropodach sali gimnastycznej
b Modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.)
a Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne
  Budynek Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej
a Ocieplenie przegród budynku - strop nad ostatnią kondygnacją
b Modernizacja lub wymiana stolarki drzwiowej
  Budynek Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej
a Ocieplenie przegród budynku - ściany przylegające do gruntu
b Ocieplenie przegród budynku - ściany zewnętrzne przyziemia
c Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne
  Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej
a Ocieplenie przegród budynku - ściany przylegające do gruntu
b Ocieplenie przegród budynku - ściany zewnętrzne
c Ocieplenie przegród budynku - stropodach
d Modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.)
e Instalacje kotłów na paliwa inne niż biomasa lub biogaz
f Wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne
g Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne
  Budynek Filli Szkoły Podstawowej nr 2
a Ocieplenie przegród budynku - strop ostatniej kondygnacji
b Modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.)

 

Opisane powyżej wskaźniki produktu odnoszą się do zakresu rzeczowego projektu i celu jakim jest poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.