Współfinansowanie

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami).

Projekt Gminy Sucha Beskidzka jest współfinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w wysokości 80% kosztw kwalifikowanych.

  Rok 2014 [zł] Rok2015 [zł] Udział procentowy razem [zł]
Koszty kwalifikowane 1 307 887,00 527 453,00 100% 1 835 340,00
Dofinansowanie MF EOG 1 046 309,60 421 962,40 80% 1 468 272,00
Wkład własny Gminy Sucha Beskidzka 261 577,40 105 490,60 20% 367 068,00
Koszty niekwalifikowane (wkład Gminy Sucha Beskidzka) 156 827,00 33 477,00   190 304,00
Całkowity koszt zadania 1 464 714,00 zł 560 930,00 zł   2 025 644,00